Младежки Вестник

head_imageПовечето туристи по Черноморието не подозират, че на юг от Бургас, северно от кв. Крайморие могат да  открият  защитена местност със стотици редки птици и с изключително биоразнообразие. Местността „Пода“ е едно от малкото места в Европа, където на площ от 1 кв. км са установени 273 вида птици. Намира се на голям път на прелетните птици наречен Via Pontica или Черноморски път.

Природозащитният център, който е изграден там,  вече е получил признание от Германия.  Съюзът на немските туристически бюра и туроператори му е  присъдил  почетна грамота. „Пода“ има първата за България, престижна, европейска награда „Хенри Форд“.

Това не случайно. Историята  започва  през 1989, когато  Пода е обявена за защитена  местност и предоставена за стопанисване на БДЗП. Преди това е била място за  събиране на отпадъците от производството на химически завод в Бургас. Постепенно мястото се превръща в дом за редките птици – смесена колония на бяла лопатарка, блестящ ибис, малък корморан, нощна, червена, гривеста, малка бяла и сива чапла. Територията е орнитологично важно място, включена е  в  Натура 2000. Тук всяка година идват ученици, за да проведат националната олимпиада по орнитология.

Какво може да се види в Природозащитен център „Пода“?

Освен красивата природа на влажните зони, тук има изграден модерен посетителски център с богата интерактивна изложба на редки птици. Макет на крила на птица в полет, които може да поставите върху раменете  си –  ще се почувствате като Икар. Ако се снимате с тях – ще имате най-незабравимата и щура фотография. Може да измерите ръста си в съпоставка с размера на царския орел или совата. Електронни табла разказват историята на редките видове. По забавен и нетрадиционен начин се  опознава чудния свят на птиците.

В  “Пода” има площадка за наблюдения с бинокли и далекогледни тръби. Изградени са специални укрития за наблюдаване и снимане на  птиците. За туристите има малък магазин за книги, сувенири, пособия за опазване на птиците.

Екипът на Природозащитният  център прилага най-модерната концепция за управление на едноименната защитена територия, като използва   природозащитни, образователни, информационни и туристически дейности.

„Пода“ е притегателно място не само за еколозите, но и за всички природолюбители, които идвайки тук,  откриват  редки за България и Европа птици и се запознават с изключителното биоразнообразие на влажните зони по нашето Черноморие.

Даниела Стоянова

 

Comments are closed.

 • Архив

 • Колектив

  Отговорен редактор:
  Дани Стоянова

  Заместник редактор:
  Константин Костадинов

  Редакционна Колегия:
  Волен Русев
  Цветелина Василева
  Константин Костадинов

 • Контакти

  Адреси:

  София – ул. “Румен войвода”
  Пловдив – ул. “Победа”
  Варна – ул. “Панагюрище”
  Хасково – бул. “Раковски”

  Телефон: 0888476763

  e-mail:ngoyoungreporter@gmail.com
  prycenter@mail.bg