Младежки Вестник

Професионална гимназия по автотранспорт „Никола Йонков Вапцаров”
Приема след 7-ми и 8-ми клас по следните специалности:

Автотранспортна техника с английски език

Учениците получават фундаментални знания по общообразователна, общотехническа и специална подготовка, свързана с възможността за проектиране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на двигатели с вътрешно горене и автомобили. С тези знания те ще отговарят на нуждите на автомобилния транспорт, който ни предлага автомобили, събрали в конструкцията си като във фокус всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър. Учениците ще изучават засилено английски език и технически английски език.

Завършилият тази специалност ще може да:

 • Извършва диагностика и контрол на механизмите и системите на автомобила
 • Организира, контолира и извършва техническо обслужване и ремонт на автомобила
 • Извършва изпитания и прави регулировка на основни агрегати и системи на двигателя с вътрешно горене на автомобила
 • Участва в управлението на автротранспортното предприятие

Специалността дава възможност за кариерно израстване чрез разкриване на частни фирми, както и за продължаване на образованието във ВУЗ.
Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:

 • Трета степен на професионална квалификация
 • Водач на МПС категория В

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ (VIII – XII клас)
Завършилите получават квалификация „ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

Експлоатация на автомобилния транспорт

Специалността обхваща всички икономически и технически знания и умения, необходими за организация и управление на транспортното дружество или обслужване на малкия бизнес.

Завършилият тази специалност ще може:

Да планира, организира, контролира и извършва безопасна експлоатация на автотранспортната техника (товаро-пътнически потоци, складово, сервизно и гаражно стопанство, безопасност на движението spielautomaten online по пътищата и др. )

 • Да води едностранно и двустранно счетоводство.
 • Да извършва анализи на финансовото и икономическото състояние на транспортната фирма.
 • Да работи в областта на маркетинга и рекламата на транспортни фирми, да участва в проучването на транспортния пазар.
 • Да работи с информационни системи.
 • Развива комуникативност и работа в екип.

Придобитите знания са добра основа за продължаване на образованието във ВУЗ.
Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:

 • Трета степен на професионална квалификация
 • Водач на МПС категория В

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДИНИ (IX – XII клас)
Завършилите получават квалификация „ОРГАНИЗАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ”

Електрообзавеждане на транспортната техника

Основата на тази специалност са фундаменталните знания по теория и конструкция на автомобила и двигателя, електротехниката и електрониката.

Завършилият тази специалност ще може:

 • Да извършва специализирана диагностика на електрообзавеждането и електронното оборудване на двигателя на автомобила, използвайки най – съвременната диагностична апаратура.
 • Да разчита и разработва технически чертежи, принципи, монтажни и разгънати схеми на техническа документаиця.
 • Да проектира електрообзавеждането на автомобили и други МПС.
 • Да организира и извършва обслужване и ремонт на автомобилни електродвигатели, генератори, запалителни уредби с електронно управление и друго електронно оборудване.

Придобитите знания и умения позволяват да започнат работа като техници по електрообзавеждането на автомобили и други МПС, както и да продължат обучението си във ВУЗ.
Завършилите успешно пълния курс на обучение поучават:

 • Трета степен на професионална квалификация.
 • Водач на МПС категория В

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДИНИ (IX – XII клас)
Завършилите получават квалификация „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”.

Comments are closed.

 • Архив

 • Колектив

  Отговорен редактор:
  Дани Стоянова

  Заместник редактор:
  Константин Костадинов

  Редакционна Колегия:
  Волен Русев
  Цветелина Василева
  Константин Костадинов

 • Контакти

  Адреси:

  София – ул. “Румен войвода”
  Пловдив – ул. “Победа”
  Варна – ул. “Панагюрище”
  Хасково – бул. “Раковски”

  Телефон: 0888476763

  e-mail:ngoyoungreporter@gmail.com
  prycenter@mail.bg