Младежки Вестник

Интеракт клуб се учреди в Хасково. В него участват от 28 младежи. Президент на новосъздадения клуб е Славея Райкова. cheap viagra no prescription