Младежки Вестник

Говорене за чувства Говоренето за чувствата ти помага. Не се чувстваш сам и имаш шанс да разбереш, че други тийнейджъри имат същите чувства. Осъзнаването, че други тийнейджъри и възрастни са били в същата позиция, помага и се учиш от техния опит. Човекът,с когото говориш, трябва да е някой, с когото се чувстваш спокоен и му вярваш. Може да е родител или настойник, училищен съветник, група за подкрепа на връстници, най-вече […]

Categories: Лично, Новини