Младежки Вестник

Формиране на интерес към природата в младите хора, изграждане на екологично самосъзнание и отговорно поведение. Повишаване на екологичната култура, свързана с биоразнообразието в регион Хасково и Кърджали. Това бяха целите на младежкия екоклуб, сформиран и успешно работил в рамките на проект „Омбудсман на природата” на Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие”, Хасково, реализиран с финансовата подкрепа на Швейцарско-българската програма за сътрудничество чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Членове на клуба бяха ученици от 6. и 7. клас на хасковското училище „Любен Каравелов“. Занятията се провеждаха 1–2 пъти месечно през учебната 2013–2014 и 2014–2015 година под ръководството на еколога Светла Терзиева.

При провеждане на различните дейности участниците бяха запознавани с голямото биоразнообразие на региона – редки и защитени видове растения и животни, зоните, включени в европейската мрежа НАТУРА 2000, защитени територии съгласно националното природозащитно законодателство, Червената книга на България. Информацията бе достъпно представяна чрез презентация или като разказ-беседа. Някои от занятията се провеждаха съвместно с експерти от Българско дружество за защита на птиците.

Първите стъпки на клуба бяха направени с презентацията „Какво е да си природозащитник”. Последваха интересни занятия на тема „Европейски дни на птиците”; Птици пътешественици“; „Запознаване с основни видове птици“, Работа с определител на птици“. Темите на занятията на клуба акцентираха върху биоразнообразието на Източните Родопи –едно от малкото останали диви кътчетана Стария континент. Членовете на клуба научиха повече за царския орел, вълка и други горски обитатели на хасковския край. Запознаха се с мерките за опазване на египетския лешояд и ловния сокол в България, слушаха увлекателен разказ за експедиция на български природозащитници до далечна Етиопия.

Най-очаквани бяха излетите сред природата. Докато в сбирките на клуба се залагаше на теоретичните познания, сред природата младежите имаха възможност директно да се запознаят с представители от фауната и флората. Изпълнени с приятни емоции бяха обучителните пътувания до Маджарово, язовир Розов кладенец, защитените местности „Патрон кая“ и „Злато поле“. Наблюденията на пернатия свят по тези места се извършваше със специализирано оборудване –бинокли и орнитологични тръби, което бе новост за учениците.

Особен интерес предизвика и възможността да се изработват хранилки за птици от подръчни материали. Хранилките помагат за оцеляването на по-голям брой птици през зимните месеци, научиха децата. Няколко пъти по време на двугодишния курс на обучение на учениците, те собственоръчно изработваха зимни хранилки, зареждаха ги и ги поставяха на подходящи места в парковете на Хасково.

С помощта на образователни тематични игри по атрактивен и забавен начин подрастващите получиха познания в сферата на опазването на околната среда. В процеса на работата за пореден път се потвърди доказаното от световната природозащитна практика, че игрите имат доказан ефект при формирането на екологичното мислене на децата. Координаторът-еколог на проекта Светла Терзиева проучи, подбра и адаптира такива игри от авторитетни източници, каквито са природозащитните организации БДЗП, RSPB, Bird Life, WWT.

На финала на заниманията образователни и състезателни игри и викторини с награди показаха, че благодарение на приключващия проект децата от екоклуба могат да кажат: „Вървим към бъдещето с повече познания за природата“.

Златка Михайлова

Comments are closed.

 • Архив

 • Колектив

  Отговорен редактор:
  Дани Стоянова

  Заместник редактор:
  Константин Костадинов

  Редакционна Колегия:
  Волен Русев
  Цветелина Василева
  Константин Костадинов

 • Контакти

  Адреси:

  София – ул. “Румен войвода”
  Пловдив – ул. “Победа”
  Варна – ул. “Панагюрище”
  Хасково – бул. “Раковски”

  Телефон: 0888476763

  e-mail:ngoyoungreporter@gmail.com
  prycenter@mail.bg