Младежки Вестник

Днес 16.11.2020г. се проведе обучението ни на тема “Как да пишем статии в интернет пространството”. Участниците бяха много мотивирани и заедно дискутирахме какви са характеристиките на един успешен маретиал онлайн и как се създава правилното съдържание за правилните таргетгрупи.

Изнключително се радваме на интереса, ще продължаваме да се развиваме и да даваме свободна трибуна на младежта в региона и страната.

Leave a Reply