Младежки Вестник

Днес 16.11.2020г. се състоя хепънинг по повод откриването на новия младежки информационен портал. Със специално подготвената торта за случая, отбелязахме новото нчало! Изключително се радваме и поздравяваме всички участници!

Нашата прекрасна торта

През уикенда проведохме обученията на тема “Създаване на онлайн съдържание” и “Работа с информационния интернет портал”. Младежите вече свободно могат да работят с всички функционаности на платформата.

част от участниците в обучението “Създаване на онлайн съдържание”

Участниците бяха много мотивирани и заедно дискутирахме какви са характеристиките на един успешен маретиал онлайн и как се създава правилното съдържание за правилните таргет групи.

част от участниците в обучението “Работа с информационния интернет портал”

Изнключително се радваме на интереса, ще продължаваме да се развиваме и да даваме свободна трибуна на младежта в региона и страната!

Leave a Reply