Младежки Вестник

Логистика-речник

 

Научна дисциплина за планиране, управление и контрол на потоци от материали , информация и персонал в системата.

Термин                                                                    Значение

Логистична система

  •   Сумата на всички дейности по подготовката и реализацията на материални потоци и на принадлежащите потоци от информация, енергия и капитал в системи с цел на де осигури необходимия товар, в точното време, на необходимото място, в необходимото количество, с необходимата принадлежаща информация за една конкурентна среда.

 

Характеристика на логистична система

  •   Точно на време и бърза доставка

  •  Висока степен на използване на ресурсите, материята се запазва, когато имаме някакъв възел сумата от входа  е равна на сумата на изхода за дълъг период от време.

 

  •  Всичко старее, няма стационарни системи
  •  Всичко сложно е не надеждно
  •   Няма саморегулиране, всички системи се стремят към разпадане

 

  • Рационалността на човека в една система е ограничена. Не може да се види общо оптимално решение от отделните звена.

 

Речника състави Вероника Веселинова

Редактор Стефка Карамихалева

Администратор сайт Таня Топачарова

Categories: Top 5, Транспорт

Leave a Reply