Младежки Вестник

Бихте ли представили младежката червенокръстка организация?

Ана Изворска, експерт „Организационно развитие“

Ана Изворска: БМЧК работи във всички области на страната, което е и една от нашите гордости, защото малко организации могат да се похвалят с това, че обхващат цялата страна. Радва ни, че имаме възможност да работим с възможно най – много хора, които са уязвими, социално слаби и имат нужда от нашата помощ. Това е и нашата цел – да помагаме на най – уязвимите групи от хора, на млади хора в нашия случай, тъй като те са целевата група на младежката организация, и да облекчаваме страданията им във всичките им форми, както гласи мисията. Има няколко основни сфери на дейност на БМЧК. Има много за казване, но на кратко – работим основно в сферата на първата помощ, като нейната идея е колкото може повече млади хора да бъдат обучени и да имат общи понятия по това как да оказват първа помощ, за да могат да реагират на място при инциденти, бедствия, аварии, катастрофи и други. Ясно е, че първите няколко минути, след като нещо се случи на човек, са фатални и е добре хората, като цяло, да могат да оказват първа помощ. Това е основната цел на всички обучения и дейности, които правим, за да просветим населението в областта на първата помощ.
Другото направление, по което основно работим, е здравната просвета. Там идеята е да намалим здравната уязвимост на младите хора. Дали ще работим по превенция на различни видове зависимости, например наркомании, алкохолизъм и други, които увреждат здравето на човека. Дали ще работим по здравословно хранене, за да може младите хора да не затлъстяват, а да живеят енергично и да водят здравословен начин на живот. Дали ще работим по превенция на болести, било то полово предавани или някакви други. Това са все разновидности на здравословната просвета, чиято основна цел е физически хората да бъдат добре и да знаят как да подържат тялото си, да са здрави и да не се разболяват.
Третото направление, по което основно работим, са социалните дейности. Става въпрос предимно за млади хора и за деца, тъй като те са целевата група на БМЧК. За целта се работи в институции за деца, деца на улицата, като цяло деца, които са социално уязвими, дали защото са социално слаби, дали защото имат бедни родители, дали защото са изоставени или защото са сираци – без значение е. Ние искаме да работим с тях и за тях, за да им помогнем и да изравним по някакъв начин техните шансове с останалите млади хора в обществото.
Друго направление, по което работим, е разпространяване на идеята на Червения кръст, което също може да се раздели на няколко направления. Едното е разпространяване и насърчаване на доброволчеството като такова – хората да полагат доброволен труд, за да могат да правят нещо без заплащане, а просто да помогнат на някого. Желанието ни е да разпространим идеята, че можеш да правиш нещо доброволно, да даваш от себе си на някои други и в същото време да те удовлетворява, че си помогнал на някого, че всъщност и на теб ти дава нещо. Разпространяваме хуманитарните ценности и принципите на Червения кръст, които сами по себе си са толкова прекрасни, че човек, ако ги следва в живота си и във всичко, което прави, светът ще е по хубав. Имаме различни видове дейности, чийто общ знаменател е точно това: да се разпространява идеята на Червения Кръст, защото дори само разпространявайки самите идеи помагаме на някого – без да правим нещо специално за него.
Интервю на Весела Маврова

Comments are closed.

 • Архив

 • Колектив

  Отговорен редактор:
  Дани Стоянова

  Заместник редактор:
  Константин Костадинов

  Редакционна Колегия:
  Волен Русев
  Цветелина Василева
  Константин Костадинов

 • Контакти

  Адреси:

  София – ул. “Румен войвода”
  Пловдив – ул. “Победа”
  Варна – ул. “Панагюрище”
  Хасково – бул. “Раковски”

  Телефон: 0888476763

  e-mail:ngoyoungreporter@gmail.com
  prycenter@mail.bg