Младежки Вестник
Автор: Надежда Стоянова

Спортният форум на ЕС е ежегодно събитие, организирано от Европейската комисия в подкрепа на непрекъснатия диалог с европейската и международната спортна общност. Това е централна точка за среща между спортни организации, представители на институциите на ЕС и държавите-членки, които обменят мнения относно настоящите и бъдещите спортни политики.

Тази година темата на Европейския спортен форум е „Европейски спорт: справедлив, приобщаващ и подходящ за устойчиво бъдеще“. И двата дни ще обхванат текущите приоритети в областта на европейския спорт с акцент върху приобщаването, равенството и солидарността като ключови принципи и ценности на европейския спортен модел; зеленият преход на спортния сектор, по-специално насърчаването на устойчива спортна инфраструктура; добро управление в спорта с фокус върху овластяването на спортистите; и защитата и насърчаването на благосъстоянието, особено на младите хора чрез спорт. По време на събитието ще бъдат стартирани и HealthyLifestyle4All Youth Ideas Labs, като принос към Европейската година на младежта 2022 чрез спорт.

По повод на Спортния форум на ЕС 2022, Европейската комисия ще организира две закрити странични събития на 15 юни на мястото на събитието: Семинар на Европейската седмица на спорта за ключови играчи и началото на HealthyLifeStyle4All Youth Ideas Labs, състоящ се от млади участници, номинирани от младежки организации.

Спортният форум на ЕС ще се предава поточно в мрежата. Уеб стрийминг ще бъде достъпен за сесиите на 16-ти юни от 14:00. Запишете се на линка тук.

Comments are closed.

 • Архив

 • Колектив

  Отговорен редактор:
  Дани Стоянова

  Заместник редактор:
  Константин Костадинов

  Редакционна Колегия:
  Волен Русев
  Цветелина Василева
  Константин Костадинов

 • Контакти

  Адреси:

  София – ул. “Румен войвода”
  Пловдив – ул. “Победа”
  Варна – ул. “Панагюрище”
  Хасково – бул. “Раковски”

  Телефон: 0888476763

  e-mail:ngoyoungreporter@gmail.com
  prycenter@mail.bg